• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. Kan. Kazimierza Malinowskiego
    KRS 0000342853

Głównym celem działalności Hospicjum jest otoczenie wszelką możliwą opieką domową chorych, znajdujących się w terminalnej fazie choroby głównie nowotworowej a także chorych przewlekle - oraz ich rodzin.
Stowarzyszenie prowadzi też bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego dla chorych. Mamy też grupy wsparcia dla osób będących w żałobie i osób po przebytych chorobach nowotworowych. Prowadzimy działalność w dziedzinie ochrony zdrowia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.