• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Leśnych w Lesku
    KRS 0000342977

Stowarzyszenie zostało powołane do życia dnia 28 stycznia 2010 r. podczas I Walnego Zebrania z inicjatywy 20 osób. Obiektem naszych zainteresowań od momentu powstania jest Zespół Szkół Leśnych w Lesku wraz z jego uczniami, nauczycielami, bazą dydaktyczną i infrastrukturą.

W swojej działalności dążymy do pomocy szkole w szeroko rozumianym rozwoju oraz wspieraniu akcji mających na celu promocję naszych absolwentów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.