• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Noblistów Polskich w Oleśnicy "Ósemka"
    KRS 0000343501

Naszym celem jest:
- wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły
- promowanie twórczości dzieci
- propagowanie zdrowego stylu życia
- promowanie działalności turystycznej i sportowej
- pozyskiwanie sprzętu i pomocy dydaktycznych
- pomoc psychologiczna i socjalna w indywidualnych, trudnych sytuacjach życiowych dzieci i młodzieży
- rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci
- integracja środowiska.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.