• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kulturalno-Wychowawcze Im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu
    KRS 0000343502

Celem organizacji jest:
1. podejmowanie wszelkich właściwych działań dla dobra i ochrony dzieci i młodzieży a szczególnie pozbawionych opieki rodzicielskiej, uzależnionych oraz krzywdzonych przez rodzinę i otoczenie,
2. stworzenie dzieciom i młodzieży niezbędnych warunków do życia i pełnego rozwoju z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
3. promowanie sztuki jako formy kształtowania osobowości dzieci i młodzieży,
4. podejmowanie działań w trosce o ochronę zabytków i dziedzictwa narodowego,
5.prowadzenie turnusów integracyjnych z dziećmi i młodzieżą w tym również z krajów UE oraz państw ościennych.
Powyższe działania organizacja aktualnie realizuje poprzez funkcjonującą świetlicę socjoterepautyczną będącą placówką wsparcia dziennego o charakterze profilaktyczno-wychowawczym

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.