• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa
    KRS 0000343609

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju człowieka zgodnie z Ewangelią i zasadami Katolickiej Nauki Społecznej, a w szczególności niesienie pomocy dzieciom, młodzieży, osobom starszym oraz rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej.
Poprzez nasze działania pragniemy przywracać im nadzieję, poczucie godności, pragnienie dobra, miłości i rozwoju. Aby sprostać temu zadaniu angażujemy osoby, które wspieramy, do działań na rzecz innych, a także zapraszamy do różnych projektów społecznych z ich udziałem.
Pracujemy w oparciu o zasady: „dobro wypiera zło” - im więcej stworzymy dobra, tym mniej będzie miejsca na zło, „podaj dalej”- każde otrzymane dobro powinno zostać wykorzystane i przekazane innym ludziom oraz „prawdziwe życie” - dobro musi dziać się w realnym życiu, a nie w deklaracjach, wyobraźni, czy zamierzeniach.
Wierzymy, że taka forma działania jest zgodna z ewangelicznym przesłaniem niesienia ludziom wiary, nadziei i miłości poprzez nawiązywanie z nimi osobistych więzi, odkrywanie ich potencjału, wskazywanie możliwości czynienia dobra i rozwoju.

Prowadzimy różne dzieła - są to m.in. :

Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci
Świetlica swoją działalność rozpoczęła w marcu 2010 roku. Zajęcia prowadzone są 5 dni w tygodniu przez wykwalifikowanych wychowawców. Przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat, pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. W ramach zajęć prowadzimy: odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości edukacyjnych, zajęcia socjoterapeutyczne, sportowo-ruchowe, plastyczne, teatralne, muzyczne oraz informatyczne. Pracujemy w oparciu o metodę projektu, która polega na wspólnej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

Klub młodzieżowy Młodzieżownia
Klub rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2011 roku. Powstał on w odpowiedzi na potrzeby młodzieży mieszkającej na naszym osiedlu. Gromadzi on młodzież w wieku gimnazjalnym i licealnym. Więcej o działalności Klubu można poczytać na www.mlodziezownia.bpmikolaj.pl

Klub Seniora
Zaproszenie Klubu Seniora jest skierowane do starszych osób, które mają wolny czas i pragną go spędzić z innymi. W ramach zajęć Klubu proponujemy udział we wspólnych projektach z dziećmi ze świetlicy, a także wyjazdy krajoznawcze, spotkania okolicznościowe i integracyjne. Dla chętnych organizujemy m.in. zajęcia językowe, komputerowe, sportowe, oświatowe, kulturowe, plastyczne i muzyczne.

Konsultacje psychologiczne
W ramach konsultacji jest możliwość uzyskania porady gdzie szukać konkretnej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących uzależnień, przemocy, kryzysu w rodzinie, zaburzeń lękowych, depresji. Punkt konsultacyjny prowadzony jest przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień i współuzależnienia.

Pomoc socjalna w ramach ścisłej współpracy z parafialnym Caritas
Parafialny punkt Caritas rozpoznaje potrzeby i pomaga osobom starszym, samotnym, dzieciom oraz całym rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej, mieszkającym na terenie parafii św. Mikołaja w Gdyni. Świadczy pomoc doraźną i długoterminową m.in. poprzez dystrybuowanie pomocy żywnościowej, materialnej, wyprawek szkolnych dla dzieci. Jako Stowarzyszenie, dzięki ścisłej współpracy z punktem Caritas, docieramy także z pomocą do naszych potrzebujących podopiecznych.

Wolontariat
Wierzymy, że każdy człowiek nosi w swoim sercu dobre pragnienia. Może czasem są one uśpione. Dlatego zapraszamy wszystkie chętne osoby do włączenia się w działalność naszego Stowarzyszenia. Poprzez organizację wolontariatu, który ze swojego założenia ma aktywować ludzi do niesienia bezinteresownej pomocy, chcemy pokazać mieszkańcom całej dzielnicy, że wiele potrafimy i, że możemy wspólnie zmieniać otaczający nas świat na lepszy.

W odpowiedzi na potrzeby osób, które do nas przychodzą pragniemy także stworzyć:
- Klub aktywnych
- Punkt konsultacji prawnych
- Dom dla bezdomnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.