• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Szkole ZPO Nr 2 we Włoszczowie "Nasza Dwójka"
    KRS 0000343712

Celem fundacji jest działalność oświatowa, kulturalna i dobroczynna, szczególnie w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego i małomiasteczkowego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.