• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Młodzieży i Osób Dorosłych z Wadami Genetycznymi i Rozwojowymi "Nadzieja" w Olsztynie
    KRS 0000343866

Stowarzyszenie Nadzieja w Olsztynie został założone na wniosek kilku mam których dzieci mają orzeczony lekki stopień niepełnosprawności. Do naszej organizacji należą również dzieci i młodzież z różnych ośrodków m.in. dla osób z upośledzeniem umiarkowanym. Od samego początku naszej działalności zajmujemy się pomocą charytatywną dla naszych członków i ich rodzin a także dla wszystkich osób które nas o tę pomoc poproszą. Stowarzyszenie w 2009 roku podpisało umowę z Caritasem a w 2010-2-13 z Bankiem Żywności na dostawy żywności z Europejskiego Programu PEAD. Zarząd Stowarzyszenia jest koordynatorem zbiórek żywności organizowanej przez Bank Żywności w Olsztynie.
W miesiącach letnich Stowarzyszenie Nadzieja w Olsztynie organizuje wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne. Podczas turnusów organizowane są wycieczki finansowane przez różne fundacje . W 2009 roku były to wycieczki do Galindii i Kadzidłowa, natomiast w 2010 i 2011, 2012 i 2013 zwiedzaliśmy Kraków, Wieliczkę i Zakopane. W 2013 roku realizowaliśmy program z Urzędu Marszałkowskiego " Przygoda ze sportem ''. Największym naszym marzeniem jest zapewnienie przyszłości dla naszych dzieci. Staramy się od początku naszej działalności, aby budowa hostelu stała się realna. W październiku 2013 roku od anonimowego Darczyńcy Stowarzyszenie otrzymało hektar ziemi pod budowę hostelu. W chwili obecnej trwają prace formalne nad uzyskaniem zgody na decyzję dotyczącą budowy hostelu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.