• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Ibis"
    KRS 0000343873

Prowadzenie działalności na rzecz:
- dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej i materialnej
- dzieci chorych i niepełnosprawnych
- innych osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.