• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jabłonce
    KRS 0000343983

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.


Odbiorcami naszych działań są dzieci, młodzież niepełnosprawna z terenów wiejskich i ich rodziny. Z opieki obecnie korzysta 15 osób w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym i 16 osób w Dziennym Centrum Aktywności.

Obecnie Stowarzyszenie jest w trakcie rozbudowy budynku ( trwają prace wykończeniowe) co pozwoli na objęcie opieką większej ilości osób niepełnosprawnych, oraz stworzenie nowych form pomocy. Jest to jedyna tego typu placówka na terenie Orawy.


Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.