• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Pomoc Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych"
    KRS 0000344349

Fundacja oferuje fachową i nieodpłatną pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, głównie w zakresie pomocy prawnej, fizykoterapii, a także psychoterapii. Fundacja realizuje swoje cele także poprzez wspieranie programów działania instytucji i organizacji odpowiedzialnych za ład i porządek oraz bezpieczeństwo użytkowników dróg i ulic. Z uwagi na szeroki zakres pomocy udzielanej przez fundację oraz udzielanie pomocy całkowicie bezpłatnie niezbędne są środki do prowadzenia statutowej działalności fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.