• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Małego Dziecka i Rodzinę "Pomost"
    KRS 0000344354

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Małego Dziecka i Rodzinę - POMOST jest organizacją działającą non profit. Misją Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom niepełnosprawnym i z trudnościami. W szeregach Stowarzyszenia działa wykwalifikowana kadra pedagogiczna m.in. pedagodzy specjalni, logopeda, surdologopeda, pedagodzy wychowania przedszkolnego, nauczyciel wychowania fizycznego, matematyki. Kadra zapewnia dzieciom fachową i właściwa opiekę. Naszą myślą przewodnią są słowa Phila Bosmansa
"Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym".
Stowarzyszenie prowadzi również zajęcia dla dzieci i dorosłych z zakresu rękodzieła tj.: decupage, malowanie na szkle, wyrabianie biżuterii, filcowanie itp. POMOST realizuje liczne projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. W roku 2012 zrealizowano 4 projekty :"POMOST do kształcenia ustawicznego", "POMOST działa społecznie", "POMOST do aktywnego działania", "POMOST dla edukacji".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.