• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Jak Pies z Kotem
    KRS 0000344879

Nadrzędnym celem Fundacji jest upowszechnianie wiedzy na temat humanitarnego traktowania zwierząt. Nasze fundacyjne motto to "Zmieniając myślenie - zmieniamy rzeczywistość".
Nasz cel realizujemy poprzez organizowanie i wspieranie akcji edukacyjnych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych.

Podczas spotkań z nami dzieci maja okazję:
- poszerzyć ogólną wiedzę na temat zachowań zwierząt
- poznać codzienne obowiązki związane z posiadaniem zwierzaka w domu
- dowiedzieć się jak bezpiecznie obcować ze zwierzętami domowymi
- wziąć udział w zabawach i atrakcyjnych konkursach o tematyce zwierzęcej
- twórczo spędzić czas.

W miarę swoich możliwości i w zakresie środków, którymi dysponujemy niesiemy pomoc potrzebującym zwierzętom poprzez:
- prowadzenie i wspieranie działalności adopcyjnej zwierząt, w tym wspieranie osób prywatnych, pomagających bezdomnym zwierzętom
- finansowanie leczenia bezdomnych zwierząt. W tym realizowanie programu sterylizacji i kastracji
- wspieranie istniejących organizacji i instytucji związanych z opieką nad zwierzętami i organizacji i instytucji związanych z ochroną środowiska naturalnego
- współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.