• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia
    KRS 0000345192

Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia powstała w roku 2009. Stale prowadzone są działania środowiskowego skierowane do dzieci i młodzieży wymagającej szczególnej atencji, zamieszkującej na terenach bloków socjalnych. Praca kontynuowana jest po dzień dzisiejszy. W 2011 roku wprowadzono alternatywną metodę pracy z młodzieżą za pomocą gry
w Paintball- Adrenalina bez przemocy.
Od roku 2015 Fundacja prowadzi świetlicę multimedialnej dostępnej dla wszystkich mieszkańców miasta, skupiającej w szczególności dzieci.
Dotychczas zrealizowano 26 projektów obejmując kilkaset dzieci i młodzieży. 


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.