• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Miłośników Tańca "Sukces"
    KRS 0000346281

Misja:
1) organizowanie spotkań,
2) organizowanie imprez i akcji publicznych dla realizacji celów stowarzyszenia,
3) organizowanie akcji charytatywnych,
4) aplikowanie o środki unijne i inne,
5) organizowanie zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych,
6) fundowanie stypendiów,
7) organizacja i udział w turniejach w przeglądach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.