• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Integracji Dzieci i Młodzieży "Przyjaciele z Osiedla"
    KRS 0000346325

Stowarzyszenie skupia głównie młodych ludzi studentów białostockich uczelni, pedagogów różnych specjalizacji, sportowców, absolwentów turystyki oraz innych osób na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą głównie zagrożoną demoralizacją.

Działalność Stowarzyszenia obejmuje sferę kulturalno-oświatową i rekreacyjno-sportową na rzecz dzieci i młodzieży oraz całych rodzin. Współpracujemy z lokalnymi instytucjami i przedsiębiorstwami oraz jesteśmy dla ludzi, którym nie jest obojętne to co dzieje się w mieście i regionie.

Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z formami działania Stowarzyszenia znajdziemy wśród Państwa życzliwych sojuszników w pracy na rzecz popularyzacji naszych wspólnych celów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.