• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu
    KRS 0000346774

Misja
Współdziałanie z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu, zwanym w dalszej części statutu ZSE-A oraz udzielanie pomocy ZSE-A w organizacji nauki, dydaktyki, sportu i wychowania. Pozyskiwania funduszy na rozwój Szkoły.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.