• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Tacy Sami" Centrum Wspierania Rozwoju
    KRS 0000346990

Celem głównym jest praca terapeutyczna z udziałem zwierząt w placówkach mających na celu poprawę fizycznego, społecznego, emocjonalnego i poznawczego funkcjonowania dzieci, młodzieży i dorosłych.
Ponad to fundacja zajmuje się propagowaniem wprowadzenia zwierząt w celach terapeutycznych do placówek służb zdrowia, ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków wychowawczych, ośrodków odwykowych, hospicjów i wszelkich innych placówek, gdzie wskazane jest prowadzenie terapii kontaktowej z udziałem zwierząt, a także szkoleniem psów do pracy z osobami niepełnosprawnych, przewlekle chorymi i niedostosowanymi społecznie.
Organizuje zajęcia edukacyjnych, pokazy w placówkach oświatowych mające na celu naukę dzieci i młodzieży obcowania ze zwierzętami oraz integracje osób niepełnosprawnych.
Fundacja zajmuję się również organizacją obozów, turnusów rehabilitacyjnych, wyjazdów integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, szkoleń, seminariów, i innych form kształcenia celem poszerzenia wiedzy z zakresu terapii.

Prowadzone działania
Fundacja prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zarówno dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.