• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
    KRS 0000347294

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców została powołana 6 stycznia 2010 r. i zarejestrowana 26 stycznia w Warszawie, jako organizacja wspierająca Stowarzyszenie o tej samej nazwie.
Do naszych podstawowych celów należą:
- Reprezentowanie rodziców jako grupy społecznej na forum publicznym;
- Działanie na rzecz polityki prorodzinnej;
- Działanie mające na celu zmianę ustawodawstwa i przepisów niekorzystnych dla rodziców i dzieci oraz promowanie ustawodawstwa i przepisów, których skutki będą korzystne dla rodziców i dzieci;
- Pomoc rodzicom w zabezpieczeniu ich praw świadczona w formie poradnictwa obywatelskiego.

Najważniejsze z prowadzonych przez nas działań to:
- Akcja "Ratuj maluchy!" - działania na rzecz poprawy jakości i standardów w oświacie oraz respektowania prawa rodziców do decydowania o edukacji swoich dzieci, w kontekście wprowadzanej od 2008 roku reformy oświatowej; zaowocowała ona m.in. zebraniem 350 tys. podpisów pod obywatelskim projektem ustawy "Sześciolatki do przedszkola" oraz niemal miliona podpisów pod wnioskiem o referendum edukacyjne "Ratuj maluchy i starsze dzieci też!". W ramach akcji podejmujemy także działania informacyjno-doradcze na rzecz rodziców (poradnictwo, infolinia).
- Telefon Wsparcia Rodziców dla rodzin zagrożonych pochopnym odebraniem dzieci przez urzędników, np. z powodu biedy lub bezradności
- ocena skutków zmian legislacyjnych na sytuację rodzin, udział w konsultacjach społecznych dot. ustaw, wywieranie wpływu na kształt prawa, m. in. poprzez prace w zespole przy Pełnomocniku Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny
- działania na rzecz ochrony prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami - m.in. podejmujemy interwencje w sprawie kontrowersyjnych programów wdrażanych w szkołach i przedszkolach, które to prawo naruszają.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.