• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Wspólnym Krokiem"
    KRS 0000347949

Wspieramy takie dziedziny rehabilitacji, które akywnie angażują umysł i ciało, prowadzą do większej samodzielności i nabywania umiejętności życiowych przez osoby niepełnosprawne m.in. organizjemy zjazdy narciarskie "Narcarstwo bez Barier".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.