• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Przystań" Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta
    KRS 0000348331

Misja
Udzielanie pomocy ludziom bezdomnym, opuszczonym przez własne rodziny i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zabezpieczanie podstawowych potrzeb materialnych, opieki duchowej i moralnej.

Prowadzone działania
Wyremontowanie i uruchomienie schroniska dla bezdomnych mężczyzn. Zapewnienie noclegu, wyżywienia i opieki duchowej. Prowadzenie pracy z ludźmi uzależnionymi od alkoholu. Organizowanie spotkań, występów, pogadanek w Ośrodku. Działanie na rzecz pomocy osobom ubogim z terenu miasta i gminy w zakresie wydawania posiłków i rozdawnictwa odzieży. Pomaganie bezdomnym w uzyskiwaniu dokumentów, rent, emerytur, zasiłków, odzieży, miejsca w szpitalu, itp. Zorganizowanie koncertu pieśni religijnej. Utworzenie czytelni. Rozszerzenie programu kulturalnego Schroniska.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.