• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Emperia
    KRS 0000348564

Celem Fundacji Emperia jest niesienie pomocy pracownikom Grupy Handlowej Emperia oraz ich najbliższym, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych.

Z pomocy Fundacji mogą skorzystać: pracownicy, ich dzieci i współmałżonkowie, rodzice, a także byli pracownicy, których umowa z firmą wygasła na skutek przejścia na emeryturę lub rentę. Fundacja wspiera również rozwój dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.