• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomagam Żyć Innym
    KRS 0000349920

Nasza Fundacja została została ustanowiona aktem notarialnym w dniu 21.01.2008 roku.

Podstawowym celem Fundacji jest tworzenie i wspieranie różnorodnych form aktywności na rzecz rozwoju społecznego i zawodowego, a także podejmowanie działań na rzecz programów prozdrowotnych, ochrony i promocji zdrowia wszystkich ludzi, bez względu na ich pochodzenie, wyznanie, status społeczny czy materialny.

Ponadto w naszych działaniach:
- dążymy do ułatwiania osobom niepełnosprawnym integracji ze społeczeństwem,
- realizujemy, tworzymy i wspieramy programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych i chorych,
- prowadzimy działania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej oraz społecznej osobom niepełnosprawnym poprzez dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych,
- organizujemy pomoc w zakresie zaopatrzenia w sprzęt medyczny umożliwiający adaptację społeczno-zawodową.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.