• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Uczniowski Klub Sportowy "Dęby Osielsko"
    KRS 0000349948

Naszym celem główny jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej, dorosłych. Ponadto nasze działania ukierunkowane są na wytworzenie atmosfery zintegrowanego społeczeństwa obywatelskiego, dla którego sport i rekreacja stanowi o jego sile.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.