• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Zespołu Tańca Nowoczesnego "Impuls"
    KRS 0000350268

Celem Stowarzyszenia jest:
- wspieranie i promowanie działalności Zespołu Tańca Nowoczesnego IMPULS,
- propagowanie działalności artystycznej w szkołach w zakresie tańca,
- organizowanie występów na rzecz środowiska lokalnego, gminy, powiatu i województwa, instytucji i osób potrzebujących,
- gromadzenie funduszy na działalność statutową Zespołu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.