• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży - "Teatrikon"
    KRS 0000350467

Jesteśmy organizacją pozarządową, pomagającą w transferze wiedzy i umiejętności między lubelskim środowiskiem studenckim, a uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Nasze działania skupiamy na trzech kluczowych obszarach: Twórczość, Edukacja, Animacja. Wierzymy, że możemy inspirować młodych ludzi. Wierzymy, że przez to kształtujemy nasze otoczenie. Jesteśmy zmianą, którą chcemy ujrzeć w świecie!

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.