• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ
    KRS 0000352569

Statutowym celem działania Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu jest ochrona zwierząt, a w szczególności podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem interwencji na rzecz pomocy skrzywdzonym, bezdomnym i wolno bytującym zwierzętom domowym oraz zwierzętom dzikim, których wiek lub stan uniemożliwia samodzielne przetrwanie na wolności.

"EKOSTRAŻ" - jako organizacja społeczna, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt - posiada szczególne zadania i uprawnienia wynikające z Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, w tym m.in. ma prawo odebrać właścicielowi zwierzę okrutnie przez niego traktowane oraz może reprezentować prawa pokrzywdzonych zwierząt przed organami administracji publicznej, samorządowej, organami ścigania oraz sądami powszechnymi.

Stowarzyszenie nie prowadzi jakiejkolwiek działalności gospodarczej, nie zatrudnia kogokolwiek w jakiejkolwiek formie i utrzymuje się wyłącznie z ofiarności publicznej. Wszelkie zbierane środki finansowe oraz dary rzeczowe wykorzystywane są jedynie w celu ratowania zwierząt pochodzących z interwencji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.