• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Onkoludki Stowarzyszenie Rodzin Dzieci z Chorobą Nowotworową
    KRS 0000352733

Stowarzyszenie "Onkoludki" powstało w kwietniu 2010 roku z inicjatywy rodziców dzieci z chorobą nowotworową. Ma za zadanie opiekowanie się głównie dziećmi po przebytej chorobie nowotworowej oraz i ich rodzinami.

Nasz cel to:
- bezpośredni kontakt z chorymi dziećmi i ich rodzinami
- rozwiązywanie problemów wynikających z choroby dziecka
- łagodzenie psychicznych i psychologicznych skutków leczenia onkologicznego i szpitalnego
- odwiedziny dzieci w szpitalach
- aktywizacja i wyrównywanie szans
- wolontariat
- poprawa funkcjonowania emocjonalno - społecznego dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową
- organizacja czasu wolnego
- organizacja obozów i turnusów rehabilitacyjno - wypoczynkowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.