• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Społeczności Lokalnej "Ku Lepszemu"
    KRS 0000352745

Naszym celem jest prowadzenie działalności oświatowo - edukacyjnej i kulturalnej w zakresie pomocy społecznej, dobroczynności, ochrony i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
Udzielamy pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w tym osobom niepełnosprawnym i starszym.
Podejmujemy i wspieramy inicjatywy zmierzające do tworzenia nowych miejsc pracy, służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.