• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna - Lazarus
    KRS 0000353364

Ochotnicza Straż Pożarna -Jednostka Ratownictwa Medycznego, współpraca z Państwowa Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, Policją, zabezpieczania imprez kulturalnych, sportowych, szkolenia z pierwszej pomocy. Jednostka współpracująca z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.