• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "Iskierka"
    KRS 0000353582

Naszym celem jest wspieranie rozwoju dzieci z Zespołem Downa poprzez realizację programów rehabilitacyjnych oraz ich rodzin w wielu aspektach psychologicznych i społecznych. Nasze działania kierowane są także do społeczności lokalnej, które mają stwarzać większe szanse na funkcjonowanie osób z ZD w przestrzeni publicznej. Przeprowadziliśmy i prowadzimy przeróżne działania edukacyjne i kulturalne, imprezy integracyjne, pikniki i wyjazdy dzięki którym możemy sprawić aby nasze dzieci miały zwyczajne pogodne dzieciństwo: w otoczeniu przyjaciół i w poczuciu pełnej akceptacji także dla ograniczeń, które stwarza Zespół Downa. "ISKIERKA" to taki skrawek świata, gdzie nasze dzieciaki mogą być i są naprawdę szczęśliwe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.