• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Faktu "Od Serca"
    KRS 0000353781

Przywilejów nie da się oddzielić od powinności. Nie można cieszyć się pozycją największej gazety bez równoczesnego podjęcia wyzwania najbardziej humanitarnego ze wszystkich: skutecznej pomocy ludziom kompletnie bezbronnym. Dlatego obok gazety Fakt powstała Fundacja Faktu. Skoro tworzymy siłę mediów, mamy również moralny obowiązek czynić dobro.
Są takie kaprysy złego losu, które w sercu zwyczajnych ludzi budzą największy sprzeciw. Czemu bowiem tragedia spotyka niewinne dzieci, całe rodziny, które ledwo wiążą koniec z końcem, lub osoby starsze i tak słabe, że niemające nawet siły, by rozpaczać?! Pytamy o to Boga, ale odpowiedź tkwi przecież w nas samych. To od nas zależy, czy odmieni się los bliźnich. Ileż to razy jako dziennikarze opisywaliśmy historie i staraliśmy się pomóc w sytuacjach, które złamałyby niejednego.
Te twarze przepełnione cierpieniem zapamiętamy już na zawsze… Matka patrząca jak jej kilkumiesięcznej córeczce obumierają rączki i nóżki, która wie, że na specjalne protezy nie zawsze byłoby stać nawet bardzo bogatego człowieka. Uczciwa rodzina z piątką dzieci stojąca na zgliszczach swego domu. Z trudem oddychająca starsza pani, która jest zbyt uboga nawet na to, by godnie umrzeć. Ten moment, w którym tracą ostatnią nadzieję, to chwila, kiedy całe ich dotychczasowe życie wali się jak domek z kart. Fundacja Faktu, którą powołaliśmy, musi zjawić się z pomocą dla takich osób na czas. Zanim będzie za późno.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.