• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Szukam Drogi"
    KRS 0000354286

Stowarzyszenie "Szukam Drogi" zostało zarejestrowane 20 kwietnia 2010 r.
Działamy na rzecz osób niepełnosprawnych, z chorobą Alzheimera oraz osób starszych.
Zrzeszamy członków rodzin osób niepełnosprawnych, a także tych wszystkich, którym bliska jest idea pomocy drugiemu człowiekowi.

Dążymy do utworzenia w Chojnicach Środowiskowego Centrum Pomocy, w którym przewidujemy placówki terapeutyczno-opiekuńcze wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych, starszych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także schroniska dla bezdomnych kobiet.

Oferujemy naszą pomoc tym, którzy:
- mają trudności z zapewnieniem opieki osobie niepełnosprawnej
- czują potrzebę podzielenia się z innymi swoimi problemami wynikającymi z roli opiekuna
- potrzebują pomocy do prac domowych czy ogrodowych
- chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat zdrowego trybu życia i przyjemnie spędzać czas.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.