• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Rakietowe
    KRS 0000355014

Jesteśmy grupą pasjonatów z różnych profesji, połączonych miłością do projektowania, konstruowania i odpalania rakiet cywilnych. Pozostajemy w ścisłej współpracy z Wojskiem Polskim, dzięki uprzejmości którego możemy rezerwować terytorium i przestrzeń powietrzną nad polskimi poligonami wojskowymi, co umożliwia bezpieczne loty na duże wysokości. Prowadzimy działalność popularyzatorską i edukacyjną w dziedzinie nauk ścisłych i myśli technicznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.