• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Zgromadzenia Braci Albertynów
    KRS 0000355019

Nasze działania:
Wspieramy placówki charytatywno-opiekuńcze prowadzone przez Zgromadzenia Braci Albertynów.
Organizujemy i prowadzimy placówki dla bezdomnych oraz punkty bezpłatnego żywienia.
Udzielamy pomocy finansowej i rzeczowej osobom bezdomnym, a także domom pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie.
Wyposażamy domy pomocy społecznej w sprzęt rehabilitacyjny, medyczny i inny.
Aktywizujemy zawodowo bezdomnych poprzez tworzenie miejsc pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.