• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Wszystko Dla Dziecka"
    KRS 0000355191

Cele Stowarzyszenia są następujące:
1. wspomaganie procesu kształcenia, rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży
2. wspomaganie szkoły szkoła podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach w zakresie utrzymywania i modernizacji jej obiektów
3. wspieranie wszechstronnego rozwoju edukacyjnego dzieci
4. pomoc dzieciom zaniedbanym środowiskowo i potrzebującym wsparcia finansowego
5. stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań pozaszkolnych uczniów
6. wspieranie działań integrujących wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
7. budowanie warsztatu dydaktycznego w szkole
8. prowadzenie pozostałej działalności wydawniczej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.