• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Młodzi Twórcy im. Prof. Piotra Dobrowolskiego
    KRS 0000355622

Naszym celem jest wspieranie twórczości młodzieży poprzez organizowanie imprez kulturalnych, wspomaganie w publikowaniu ich dzieł, organizowanie konkursów na najlepsze prace naukowe, wynalazcze, literackie, plastyczne itp. Nagradzanie najlepszych stypendiami, stażami, wspomaganiem wdrażania najlepszych pomysłów i rozwiązań. Promowanie prac najlepszych , najzdolniejszych młodych twórców. itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.