• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Kapucyni i Misje
    KRS 0000356850

Fundacja Kapucyni i Misje pomaga ludziom w dwóch krajach afrykańskich: w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej.
Pracują tam Polacy - misjonarze kapucyni, którzy wyjechali aby zakładać nowe wspólnoty kościoła. W Afryce spotkali ludzi bardzo ubogich, cierpiących z powodu braku wody, żywności i lekarstw. Dlatego podjęli pracę na polu działalności humanitarnej. Misjonarze kapucyni pomagają budować studnie, szkoły, rozdają żywność i leki.

Pomóż najuboższym naszego świata.
Przyłącz się do misjonarzy kapucynów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.