• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "A Jednak"
    KRS 0000357690

1. Podejmowanie działań w zakresie organizowania i prowadzenia edukacji, terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym.
2. Podejmowania działań w zakresie wspomagania rozwoju osób w normie intelektualnej.
3. Podejmowanie działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym.
4. Podejmowanie działań w zakresie tworzenia warunków do przeżywania godnej starości osób niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym.
5. Propagowanie idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym.
6. Udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom i opiekunom osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym we wszystkich sferach i na każdym etapie ich życia.
7. Prowadzenie działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym, ich rodzin, opiekunów.
8. Podejmowanie działań w zakresie ułatwienia dostępu do opieki medycznej.
9. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym, ich rodzin i opiekunów, a także dotyczącej wspomagania rozwoju osób w normie intelektualnej.
10. Promocja, organizacja oraz współpraca z wolontariatem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.