• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Chojnicach
    KRS 0000358608

Misja
działania na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym; tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka; prowadzenie osób z upośledzeniem umysłowym ku aktywnemu życiu, ku uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie rodzin (Art. 4 Statutu PSOUU)

Prowadzone działania
zasieg działania: woj. pomorskie i kujawsko-pomorskie; powiaty: tucholski, sępolewski, chojnicki; miasto i gmina Chojnice; pomoc w dostępie do edukacji, rehabilitacji społecznej, pomoc prawna, organizacja imprez dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.