• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    AMICUS Fundacja Wsparcia
    KRS 0000358670

Główne działania AMICUS Fundacji Wsparcia obejmują obecnie:
- wsparcie, w róznych formach, osób wykluczonych głównie dzieci i młodzieży,
- pomoc poszkodowanym przez los poprzez organizację na ich rzecz zbiórek publicznych,
- aktywizację i wsparcie osób starszych - seniorów organizowane w różnych formach,
- propagowanie i wdrażanie społecznej odpowiedzialności organizacji i biznesu.

Wiecej o zakresie naszej działalności w statucie oraz na naszej stronie internetowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.