• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Centrala Młodych"
    KRS 0000358904

Jesteśmy nowo powstałą organizacją pozarządową mającą siedzibę na terenie miasta Chodzież. Już po dwóch latach o założenia fundacji uzyskaliśmy statut organizacji pożytku publicznego. Głównymi odbiorcami naszych działań są dzieci i młodzież oraz społeczność lokalna z terenu powiatu. Nasze działania koncentrują się przede wszystkim na wyrównywaniu szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym niepełnosprawnych), promocji i organizacji wolontariatu oraz upowszechnianiu profilaktyki zdrowotnej, promowaniu edukacji, kultury i sztuki. Ponadto aktywizujemy i wspieramy lokalną społeczność, promujemy ekologię i krajoznawstwo. Stworzyliśmy prężnie działające Centrum Wolontariatu, które na stałe współpracuje z dwoma domami dziecka, świetlicą środowiskową, przedszkolem oraz organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. W działalność Centrum Wolontariatu zaangażowanych jest już blisko 40 osób (podpisane porozumienia o wolontariacie). Kolejne grupy młodzieżowe szkolą się i integrują by w przyszłości pełnić rolę lokalnych liderów, animatorów zabawy.

Fundacja co roku realizuje projekty, których pomysłodawcami i współtwórcami są młodzi ludzie. Dzięki Centrali młodzi mogą podnosić swoje umiejętności interpersonalne, zawiązywać nowe przyjaźnie, ciekawie i pożytecznie spędzać wolny czas, a także pomagać innym. Więcej informacji o naszych działaniach znajduje się na stronie internetowej organizacji lub profilu Facebook.

Wszystkie nasze działania dostępne są dla odbiorców bezpłatnie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.