• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Częstochowa 2020
    KRS 0000359513

Naszym celem jest rozwój Częstochowy poprzez aktywowanie demokracji lokalnej. Stowarzyszenie będzie w tym celu prowadzić działania społeczne oraz polityczne.

Wg Statutu celem Stowarzyszenia jest promowanie miasta Częstochowa oraz wspieranie jej mieszkańców, a s szczególności:
a) budowanie wizerunku nowoczesnej Częstochowy;
b) kształtowanie tożsamości regionu częstochowskiego;
c) wspieranie integracji regionu częstochowskiego z gminami Jury Krakowsko - Częstochowskiej, a w szczególności z miastem Kraków;
d) wspieranie integracji europejskiej;
e) wspieranie kultury;
f) budowanie społeczeństwa obywatelskiego;
g) wspieranie inicjatyw społecznych;
h) upowszechnianie kultury fizycznej;
i) pomoc finansowa i rzeczowa szkołom i ich uczniom;
j) ochrona środowiska;
k) walka z nadmiernym hałasem miejskim;
l) dobroczynność.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.