• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Niedosłyszących "Lira"
    KRS 0000360307

1. Działania w zakresie profilaktyki słuchu.
2. Działania udostępniające wiedzę o zdobyczach medycyny z zakresu laryngologii.
3. Działalność ułatwiająca dostęp do usług medycznych.
4. Pozyskiwanie funduszy na realizację zadań statutowych.
5. Organizowanie i udział członków Stowarzyszenia w turnusach rehabilitacyjno-szkoleniowych i wypoczynkowych.
6. Zrzeszanie się w organizacjach o podobnych celach działania.
7. Przyjmowanie nowych członków z niepełnosprawnością słuchu oraz wspierających Stowarzyszenie.
8. Rozwój sportu i turystyki we wszystkich formach.
9. Integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.
10. Działania wspierające członków Stowarzyszenia w różnych dziedzinach życia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.