• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Platforma Równych Szans"
    KRS 0000360795

Misja fundacji związana jest z wyborem. Dzieci, które wychowują się w środowiskach biedy i dysfunkcji, nie mają wyboru. Ich doświadczenie ograniczone jest do jednego schematu - ubóstwa i braku perspektyw. Nie znają świata, możliwości, jakie oferuje, nie mają szans na poznanie swoich zainteresowań, zaplanowanie, kim chcą zostać w przyszłości i co osiągnąć. Dzieje się tak za sprawą ich najbliższego otoczenia, niemającego im nic do zaoferowania.

Platforma Równych Szans powstała, aby ludzie, którzy kiedyś dostali pomoc umożliwiającą im edukację otwierającą szerokie perspektywy zawodowe, mogli się dzielić jej efektami i swoją pracą stworzyć możliwości rozwoju dzieciom, dla których los nie był łaskawy.
Aby dzieci nie były skazane na powtarzanie schematu biedy i dysfunkcji, aby mogły dokonać wyboru drogi życiowej...

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.