• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" Oddział Wojewódzki w Częstochowie
    KRS 0000361597

Misja:
Integrowanie rodzin i przyjaciół dzieci uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych. Wzajemne udzielanie sobie pomocy i porad. Rozwiązywanie podstawowych problemów rodzin dzieci uzależnionych. Zapobieganie i zwalczanie narkomanii.

Towarzystwo prowadzi:
- Ośrodek Profilaktyczno-Społeczny dla Uzależnionych, w ramach którego funkcjonują:
- Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych,
- Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych,
- Poradnia Antynikotynowa,
- Poradnia leczenia uzależnień,
- Hostel "Powrót z U".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.