• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Opoka"
    KRS 0000361631

Głównym statutowym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju regionu, promowanie prozdrowotnego trybu życia oraz pomoc ludziom znajdującym się w nagłej potrzebie, bez względu na przyczynę i miejsce zamieszkania, głównie w związku z pogorszeniem stanu zdrowia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.