• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja im. Hanki Bożyk "Pogotowie Ratunkowe - Dlaczego nie zdążyło?"
    KRS 0000362270

1. Monitorowanie różnych form nagłej pomocy udzielanej potrzebującym przez stacje pogotowia ratunkowego w przypadkach, gdy karetka przybyła za późno.
2. Szkolenie młodzieży szkolnej i akademickiej, a także wszystkich zainteresowanych społecznym ratownictwem medycznym w zakresie metod udzielania pomocy w nagłych przypadkach.
3. Nagradzanie żołnierzy, policjantów, strażaków, ratowników wodnych i innych osób ratujących bezinteresownie poszkodowanych w nagłych wypadkach.
4. Organizowanie konferencji na temat form i sposobów ratownictwa medycznego poza profesjonalną służbą zdrowia.
5. Prowadzenie działalności propagującej różne formy społecznego ratownictwa medycznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.