• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Wychowankom i Byłym Wychowankom Domu Dziecka w Piekarach Śląskich "Przyjaciel"
    KRS 0000363212

Naszym celem jest udzielanie pomocy wychowankom piekarskiego Domu Dziecka, przygotowywanie ich do samodzielności poprzez szkolenia warsztatowe, obecnie prowadzony sposób funkcjonowania (sieć samodzielnych mieszkań). Ponadto wspieranie naturalnych rodzin naszych podopiecznych - szkolenia aktywizujące dla rodziców dzieci z naszych mieszkań. Dla byłych wychowanków proponujemy wsparcie finansowe i pomoc w zdobywaniu umiejętności i kompetencji w samodzielnym życiu.
Prowadzimy również działalność szkoleniową dla osób zajmujących się pracą z rodzin będących w kryzysie, jak również z młodzieżą wymagającą wsparcia. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów i treningów. Adresowane do pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz do pracowników socjalnych i kuratorów sądowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.