• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Instytut Allerhanda
    KRS 0000364125

Instytut Allerhanda jest ośrodkiem zaawansowanych studiów prawnych z siedzibą w Krakowie. Specjalizuje się m.in. w prawie handlowym, prawie własności intelektualnej, prawie upadłościowym, a także prawie rynku finansowego, corporate governance i organizacji wymiaru sprawiedliwości. Instytut prowadzi także badania interdyscyplinarne, zwłaszcza z wykorzystaniem ekonomicznej analizy prawa. W ramach Instytutu działają trzy piony: badawczy (Allerhand Research), edukacyjny (Allerhand Training) oraz obywatelski (Allerhand Advocacy). Instytut posiada też jednostki wyodrębnione przedmiotowo: Sekcje działające jako ciała stałe oraz Grupy Robocze pracujące zadaniowo. Patronem Instytutu jest Maurycy Allerhand (1868-1942), profesor prawa na Uniwersytecie Lwowskim, wybitny polski naukowiec, kodyfikator i dydaktyk.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.