• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Alabaster
    KRS 0000364960

Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz osób dotkniętych atopią oraz osób z problemami skóry i ich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa jak również:
a) podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu świadomości społecznej na temat problematyki atopii i chorób skóry;
b) nauka, edukacja i wychowanie prowadzące do zrozumienia problemu;
c) ochrona i promocja zdrowia, propagowanie stylu życia zmniejszającego ryzyko chorób cywilizacyjnych dotyczących skóry, w tym odpowiedniego sposobu odżywiania, w szczególności u dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.